Jarek Pokrywczyński, znany też jako Juda

Szalom!
    

[start] [o mnie] [wiersze] [rozmyślanki] [dekalog] [z literatury]


   Na tej stronie znajdziesz parę moich rozmyślań teologiczych. Może nie zawsze będą odkrywcze i oryginalne (bo o takie trudno) czy ortodoksyjne (bo jakże łatwo zabłąkać się na krętych, lecz jak pięknych, drogach heterodoksji)... lecz pomimo wszystko, będą to przemyślenia moje :-).
   Znalazło się tu też parę moich, kiedyś tam popełnionych, wierszy czy też, jak je nazywam: pisadeł.
   Zabłąkało się tu parę tekstów obcych. Jedne to wiersze, w których treści przewija się wiara i dylematy z nią związane czy też osoba Boga. Inne to np.: opracowania Dekalogu w świetle różnych nurtów teologii.
Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dana tym, którzy się boją Pana: wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie.
Syr 26,1-4 (BT)
[Kiedyś cytowałem][start] [o mnie] [wiersze] [rozmyślanki] [dekalog] [z literatury]
Chciałem zaznaczyć na tym miejscu, że poglądy zawarte na tej stronie są moimi poglądami prywatnymi,
i jako takie nie mogą być brane jako miernik oficjalnej nauki Kościoła do którego przynależę. Jarosław Pokrywczyński
[Juda.co.pl] [YouTube] [Twitter]